CArchive::Write

nieważne Zapisu ( Stała void * lpBuf, UINT nMax );
rzut ( CFileException );

Parametry

lpBuf

Wskaźnik do buforu użytkownika, zawierającą dane są zapisywane w archiwum.

nMax

Liczba całkowita, która określa liczbę bajtów, które mają być zapisane do archiwum.

Uwagi

Zapisuje określoną liczbę bajtów do archiwum. Archiwum nie powoduje jej sformatowania bajtów.

Można użyć funkcji Państwa zapisu wewnątrz funkcji Serialize do pisania zwykłych struktur, które są zawarte w obiekty.

Przykład

ar CArchive zewnętrzny;
char pb [100];
cz.d.a.Pisanie (pb, 100);

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::Read

Index