CArchive::SetStoreParams

void SetStoreParams (UINT nHashSize = 2053, UINT nBlockSize = 128);

Parametry

nHashSize

Mapuje rozmiar tabeli mieszania dla wskaźnika interfejsu. Powinna być liczbą pierwszą.

nBlockSize

Określa Rozdrobnienie alokacji pamięci dla rozszerzenia parametrów. Powinny być potęgą liczby 2 dla najlepszego aktora.

Uwagi

Użyj SetStoreParams , gdy przechowywanie dużej liczby CObject-pochodnych obiektów w archiwum.

SetStoreParams pozwala ustawić rozmiar tabeli miesza&nia i rozmiar bloku mapy używany do identyfikowania unikatowych obiektów podczas serializacji process.nbsp;

Nie należy wywołać SetStoreParams , po obiekty są przechowywane lub po nazywa się MapObject lub funkcji WriteObject.

Przykład

klasa CMyLargeDocument: publicznych CDocument {...};
void CMyLargeDocument::Serialize (C&Archiveamp; ar)
{
  Jeżeli (cz.d.a.IsStoring())
   cz.d.a.SetStoreParams();  / / Użyj domyślnych duże
  Else
   cz.d.a.SetLoadParams();

Jeżeli (cz.d.a.IsStoring())
  {
   / / kod do przechowywania CMyLargeDocument
  }
  Else
  {
   / / kod dla obciążenia CMyLargeDocument
  }
}

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::SetLoadParams

Index