CArchive::SetObjectSchema

void SetObjectSchema (UINT nSchema );

Parametry

nSchema

Określa obiektu schematu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić schemat obiektów przechowywanych w obiekcie archiwum do nSchema. Kolejne wywołanie GetObjectSchema zwróci wartość przechowywaną w nSchema.

Użyj SetObjectSchema dla wersji zaawansowanej; na przykład, kiedy ma być siły określonej wersji należy czytać w funkcji Serialize klasy.

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::GetObjectSchema

Index