CArchive::SetLoadParams

void SetLoadParams (UINT nGrowBy = 1024);

Parametry

nGrowBy

Minimalna liczba gniazd elementu przydzielić jeśli konieczne jest zwiększenie rozmiaru.

Uwagi

Wywołania SetLoadParams , gdy zamierzasz odczytu dużej liczby CObject-uzyskane obiektów z archiwum. CArchive wykorzystuje tablicę obciążenia do rozpoznania odwołania do obiektów przechowywanych w archiwum. SetLoadParams pozwala ustawić rozmiar, do której rośnie tablicy obciążenia.

Nie należy wywołać SetLoadParams po załadowaniu dowolnego obiektu lub po nazywa się MapObject lub funkcji ReadObject.

Przykład

klasa CMyLargeDocument: publicznych CDocument {...};
void CMyLargeDocument::Serialize (C&Archiveamp; ar)
{
  Jeżeli (cz.d.a.IsStoring())
   cz.d.a.SetStoreParams();  / / Użyj domyślnych duże
  Else
   cz.d.a.SetLoadParams();

Jeżeli (cz.d.a.IsStoring())
  {
   / / kod do przechowywania CMyLargeDocument
  }
  Else
  {
   / / kod dla obciążenia CMyLargeDocument
  }
}

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::SetStoreParams

Index