CArchive::ReadString

Bool Re&adString(CStringamp;rString );

LPTSTR ReadString (LPTSTR lpsz, UINT nMax);
rzut (
CArchiveException );

Wartość zwracany

W wersji, która zwraca Bool, TRUE w przypadku powodzenia; FAŁSZYWE inaczej.

W wersji, która zwraca LPTSTR, wskaźnik bufor zawierający dane tekstowe; NULL gdy osiągnięto koniec pliku.

Parametry

rString

Odwołanie do CString , który ma zawierać wynikowy ciąg, po jest odczytywany z pliku skojarzone z obiektem CArchive.

lpsz

Określa wskaźnik do buforu dostarczane przez użytkownika, który będzie odbierał ciąg zakończony wartością zerową tekst.

nMax

Określa maksymalną liczbę znaków do odczytu. Powinien być mniejszy niż rozmiar buforu lpsz .

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do wczytania danych tekstowych do buforu z pliku skojarzone z obiektem CArchive . W wersji funkcji składowej z parametrem nMax bufor będzie posiadać do granicy nMax - 1 znaków. Odczyt jest zatrzymywana przez parę wysuwu wiersza powrót karetki. Końcowe znaki nowego wiersza zawsze są usuwane. Znak null ('\0') jest dołączany w obu przypadkach.

CArchive::Read jest również dostępna w trybie tekstowym wejścia, ale nie kończy się na parę wysuwu wiersza powrót karetki.

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::Read, CArchive::Write, CArchive::WriteString, CArchiveException

Index