CArchive::ReadObject

CObject * Funkcji ReadObject ( const CRuntimeClass * pClass );
rzut ( CFileException, CArchiveException, CMemoryException );

Wartość zwracany

Wskaźnik CObject , który musi bezpiecznie można rzutować na prawidłowe klasy pochodnej przy użyciu CObject::IsKindOf.

Parametry

pClass

Stała wskaźnika do struktury CRuntimeClass , który odpowiada obiektowi spodziewasz się odczytać.

Uwagi

Odczytuje dane obiektu z archiwum i tworzy obiekt typu właściwe.

Ta funkcja nazywa się zwykle przez ekstrakcję CArchive (gt; >) operatora przeciążony dla wskaźnika CObject . Funkcji ReadObject, z kolei wywołuje funkcję Serialize zarchiwizowanych klasy.

Jeśli parametr niezerową pClass , który jest otrzymywany przez makro RUNTIME_CLASS , funkcja weryfikuje klasy run-time zarchiwizowanych obiektu. Przyjęto założenie, że makro IMPLEMENT_SERIAL były używane we wprowadzaniu w życie tej klasy.

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::WriteObject, CObject::IsKindOf

Index