CArchive::Read

UINT Odczytu ( void * lpBuf, UINT nMax );
rzut ( CFileException );

Wartość zwracany

Liczbą całkowitą bez znaku zawierającego liczbę bajtów odczytanych w rzeczywistości. Jeśli wartość zwracana jest mniejsza niż liczba wymaganych, osiągnięto koniec pliku. Nie jest wyjątek pod warunkiem zakończenia pliku.

Parametry

lpBuf

Wskaźnik do buforu dostarczane przez użytkownika, który ma otrzymać dane odczytywane z archiwum.

nMax

Niepodpisane całkowitą określającą liczbę bajtów odczyt z archiwum.

Uwagi

Odczytuje określoną liczbę bajtów z archiwum. Archiwum nie interpretują bajtów.

Można użyć funkcji składowej odczytu wewnątrz funkcji Serialize do czytania zwykłych struktur, które zawarte są w obiekty.

Przykład

ar CArchive zewnętrzny;
char pb [100];
UINT nr = ar.Odczyt (pb, 100);

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index