CArchive::operator lt; & lt;

przyjaciel CArchiveamp; podmiot gospodarczy << ( CArchive & ar, const CObject * pOb );
rzut ( CArchiveException, CFileException );

CArchiveamp; podmiot gospodarczy <<( BYTE by );
rzut ( CArchiveException, CFileException );

CArchiveamp; podmiot gospodarczy <<( WORD w );
rzut ( CArchiveException, CFileException );

CArchiveamp; podmiot gospodarczy <<( int i );
rzut ( CArchiveException, CFileException );

CArchiveamp; podmiot gospodarczy <<( LONG l );
rzut ( CArchiveException, CFileException );

CArchiveamp; podmiot gospodarczy << ( DWORD dw );
rzut ( CArchiveException, CFileException );

CArchiveamp; podmiot gospodarczy <<( float f );
rzut ( CArchiveException, CFileException );

CArchiveamp; podmiot gospodarczy << ( podwójne d );
rzut ( CArchiveException, CFileException );

Wartość zwracany

Odwołanie CArchive , która umożliwia wielu operatorów ekstrakcji w pojedynczym wierszu.

Uwagi

Przechowuje wskazanego obiektu lub typów pierwotnych do archiwum.

Jeśli makro IMPLEMENT_SERIAL w implementacji klasy, następnie operator wstawiania przeciążony dla wywołania CObject chronionych funkcji WriteObject. Funkcja ta z kolei wywołuje funkcję Serialize klasy.

Przykład

długości l;
int i;
ar CArchive zewnętrzny;
Jeżeli (cz.d.a.IsStoring())
  Ar lt; < l << i;

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::WriteObject, CObject::Serialize

Index