CArchive::m_pDocument

Uwagi

Domyślnie ustawiona na NULL , to wskaźnik CDocument można ustawić na wszystko, co chce, aby użytkownik instancji CArchive . Typowe zastosowanie tego wskaźnika jest przekazać dodatkowe informacje o procesie serializacji dla wszystkich obiektów poddany serializacji. Jest to osiągane przez inicjowanie wskaźnik z dokumentu ( CDocument-klasy), jest poddany serializacji, w taki sposób, że obiekty w dokumencie można dostęp do dokumentów, jeśli jest to konieczne. Ten wskaźnik jest także używane przez obiekty COleClientItem podczas serializacji.

Ramach ustawia m_pDocument do dokumentu jest zaszeregować, gdy użytkownik kwestie otwieranie pliku lub polecenie Zapisz. Jeśli serializować dokumentu kontenera obiektu łączenie i osadzanie obiektów (OLE) z powodów innych niż otwieranie pliku lub Zapisz musi jawnie ustawić m_pDocument. Na przykład może to zrobić podczas serializacji dokumencie kontenera do Schowka.

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocument, COleClientItem

Index