CArchive::IsStoring

BOOL IsStoring ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli archiwum jest aktualnie używany do przechowywania; inny sposób 0.

Uwagi

Określa, czy archiwum jest przechowywanie danych. Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez funkcje Serialize zarchiwizowanych klas.

Jeśli stan IsStoring archiwum jest różna od zera, a następnie jego stan IsLoading jest 0 i odwrotnie.

Przykład

int i;
ar CArchive zewnętrzny;
Jeżeli (cz.d.a.IsStoring())
  Ar lt; < i;
Else
  Ar >> i;

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::IsLoading

Index