CArchive::IsLoadi&ngnbsp;

BOOL IsLoading ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli archiwum jest aktualnie używany dla załadunku; inny sposób 0.

Uwagi

Określa, czy archiwum jest ładowanie danych. Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez funkcje Serialize zarchiwizowanych klas.

Przykład

int i;
ar CArchive zewnętrzny;
Jeżeli (cz.d.a.IsLoading())
  Ar gt; > i;
Else
  Ar << i;

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::IsStoring

Index