CArchive::GetFile

CFile * GetFile ( ) Stała;

Wartość zwracany

Stała wskaźnik do obiektu CFile w użyciu.

Uwagi

Pobiera wskaźnikiem obiektu CFile dla tego archiwum. Należy opróżnić archiwum przed użyciem GetFile.

Przykład

ar CArchive zewnętrzny;
Const CFile * fp = ar.GetFile();

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::Flush

Index