CArchive::Flush

nieważne Flush( );
rzut ( CFileException );

Uwagi

Wymusza żadnych danych pozostała w buforze archiwum są zapisywane w pliku.

Funkcja Członkowskie Flush zapewnia, że wszystkie dane są przesyłane z archiwum w pliku. Należy wywołać CFile::Close do ukończenia transferu z pliku na nośnik magazynowania.

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::Close, CFile::Flush, CFile::Close

Index