CArchive::Close

nieważne Close( );
rzut ( CArchiveException, CFileException );

Uwagi

Opróżnia wszystkie dane w buforze, zamyka archiwum i rozłącza archiwum z pliku. Dopuszcza się nie dalszych operacji w archiwum. Po zamknięciu archiwum, można utworzyć inną archiwum dla tego samego pliku lub zamknij plik.

Zamknij funkcji składowej zapewnia, że wszystkie dane są przesyłane z archiwum w pliku i ułatwia archiwum niedostępne. Aby wykonać transfer z pliku na nośnik przechowywania danych, należy najpierw użyć CFile::Close i następnie zniszczenie obiektu CFile.

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::Flush, CArchive::Abort

Index