CArchive::Abort

void Abort ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zamknąć archiwum bez Zgłaszanie wyjątku. Destruktor CArchive zwykle będzie wywoływać Zamknij, który spowoduje opróżnienie żadnych danych, który nie został zapisany do skojarzonego obiektu CFile . Może to spowodować wyjątków.

Podczas połowu tych wyjątków, jest dobrym pomysłem, przerwania, należy użyć tak, aby destructing obiektu CArchive nie powoduje dalsze wyjątki. Podczas obsługi wyjątków, CArchive::Abort nie wygeneruje wyjątek na temat błędów, ponieważ, w przeciwieństwie do CArchive::Close, przerwać ignoruje błędy.

Jeśli użyto nowych przydzielić obiektu CArchive na stercie, trzeba usunąć go po zamknięciu pliku.

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::Close, CFile::Close

Index