CAnimateCtrl::Stop

BOOL Stop( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zatrzymać odtwarzanie klipu AVI w formancie animacji.

Omówienie CAnimateCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAnimateCtrl::Play

Index