CAnimateCtrl::Seek

BOOL Seek ( UINT nTo );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nTo

Indeksu ramki, aby wyświetlić. Wartość musi być mniejsza niż 65 536. Wartość 0 oznacza wyświetlana jest pierwsza klatka klipu AVI. Wartość-1 oznacza wyświetlić ostatnia klatka klipu AVI.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do statycznie wyświetlić jedną ramkę klip AVI. Ifnbsp; Formant animacja ma styl ACS_TRA&NSPARENT , klip AVI będą pobierane przy użyciu przezroczystego tła, a nie kolor tła, określony w klipu animacji.

Omówienie CAnimateCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAnimateCtrl::Open, CAnimateCtrl::Play, CAnimateCtrl::Create

Index