CAnimateCtrl::Play

BOOL Play ( UINT NZ rejestru, UINT nTo, UINT nRep );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nZ rejestru

Indeksu ramki, gdy rozpocznie się odtwarzanie. Wartość musi być mniejsza niż 65 536. Wartość 0, który oznacza zaczynają się od pierwszej klatki klipu AVI.

nTo

Indeksu ramki, gdzie gra kończy się. Wartość musi być mniejsza niż 65 536. Wartość-1 oznacza kończyć ostatnia klatka klipu AVI.

nRep

Liczbę razy, aby odtwarzanie klipu AVI. Wartość-1 oznacza nieokreśloną pliku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do odtwarzania klipu AVI w formancie animacji. Formantu animacji będzie odtwarzany klip w tle podczas Twojej wątek, wykonywanie. Jeśli formant animacja ma styl ACS_TRANSPARENT , klip AVI będą odtwarzane przy użyciu przezroczystego tła, a nie kolor tła, określony w klipu animacji.

Omówienie CAnimateCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAnimateCtrl::Open, CAnimateCtrl::Stop, CAnimateCtrl::Seek, CAnimateCtrl::Create

Index