CAnimateCtrl::Close

BOOL Close( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Uwagi

Użyj funkcji członek zamknąć zamknięcie klip AVI, który wcześniej został otwarty w formancie animacji (jeśli istnieje) i usunąć go z pamięci.

Omówienie CAnimateCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAnimateCtrl::Open

Index