Aktywny dokument klas

Aktywne dokumenty mogą być wyświetlane w oknie cały klienta przeglądarki sieci Web, takich jak Internet Explorer 3.0, lub w kontenerze Active — takich jak Microsoft Office Binder — obsługującego aktywnych dokumentów.

CDocObjectServer

Mapuje interfejsów aktywnego dokumentu i inicjuje i uaktywnia obiekt aktywnego dokumentu.

CDocObjectServerItem

Czasowniki serwera OLE implementuje specjalnie dla serwerów aktywnego dokumentu.

COleDocObjectItem

Implementuje aktywnego dokumentu zamknięcia.

Index