Informacje o programie Microsoft Foundation Classes

Biblioteka klas przedstawiono tutaj w następujących kategoriach:

W sekcji Ogólne filozofią projektowania klasy wyjaśniono, jak biblioteka klas Microsoft Foundation została zaprojektowana.

Ram jest omówione szczegółowo w Visual C++ Programmer's Guide. (Zobacz przy użyciu klas pisać aplikacje dla systemu Windows, aby uzyskać omówienie.) Niektóre z wyżej wymienionych klas są ogólnego klas, które mogą być używane poza framework.and dostarczają użytecznych prowadzenia takich jak kolekcje, wyjątki, pliki i ciągi.

Aby wyświetlić dziedziczenie typu klasy, należy użyć Klasy hierarchii wykresu.

W uzupełnieniu do klas wyszczególnionych w tym przegląd Biblioteka klas Microsoft Foundation zawiera szereg globalne funkcje, zmienne globalne i makra. Istnieje omówienie i szczegółową listą tych sekcji MFC makra i Globals, którego następuje Alfabetyczne odniesienie do klas MFC.

Index