COleDateTimeSpan::operator =

定数 COleDateTimeSpanamp、演算子 = (二重 dblSpanSrc );(&A)

定数 COleDateTimeSpanamp、演算子 = (const COleDateTimeSpan & dateSpanSrc );(&A)

解説

これらのオーバー ロードされた代入演算子ソース日付-期間値このCOleDateTimeSpanオブジェクトにコピーします。

COleDateTimeSpan 概要|nbsp;クラス メンバー |階層図(&N)

参照特価;COleDateTimeSpan::COleDateTimeSpan(&N)

Index